Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplama
İşe Giriş Tarihi :  
İşten Ayrılma Tarihi :
Aylık Brüt Ücret :
Yıllık Toplam Brüt İkramiye :
Aylık Brüt Yemek ve Ulaşım Ücreti :
Diğer Brüt Ödemeler (Yıllık Toplam) :
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı :
 
Çalışma Süresi :
Brüt Kıdem Tazminatı :
Kıdem Tazminatı Damga Vergisi :
Net Kıdem Tazminatı :
Brüt İhbar Tazminatı :
İhbar Öneli :
İhbar Tazminatı Gelir Vergisi :
İhbar Tazminatı Damga Vergisi :
Net İhbar Tazminatı :
Toplam Ödenecek Tazminat :