Vergi Yargısı Süreç Yönetimi

Vergi yargısı süreç yönetimi hizmetlerimizle ilgili olarak da burada kısaca bilgi vermek istiyoruz. Bu hizmetimiz aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

Vergi incelemeleri "sırasında" verilen danışmanlık hizmetleri
 • İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler
 • Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması
 • Tutanakların gözden geçirilmesi

  Vergi incelemeleri "sonrasında" verilen danışmanlık hizmetleri
 • Bulguların analizi,
 • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu

  "Uzlaşma" sırasında verilen hizmetimiz
 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması
 • Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi

  "Dava" aşamasında verilen hizmetlerimiz
 • Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi
 • Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması
 • Literatür taraması
 • Emsal karar taraması
 • Duruşmalarda şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması
 • Temyiz aşamasında dilekçeye esas argümanların belirlenmesi
 • Dava veya Uzlaşma "sonrasında" verilen hizmetler,
 • Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü
 • Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü
 • Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü