Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa >Köşe Yazıları > Erkan Çetin
Sayfa 1 / 2< 1 2 >
 
Sayfa 1 / 2< 1 2 >
Şirket Kuruluşlarında ve İnşaat İşlerinde İşyeri Tescilinde Kolaylık - (08.04.2018)
Yapılan değişiklikle şirket kuruluşunda ve inşaat işlerinde işyeri tescili konusunda bazı kolaylıklar getirilmiştir. (...)
Devamı
Yeni Yılda Hatalı Meslek Koduna Para Cezası Geliyor - (18.10.2017)
2012 yılı Kasım ayından bu yana işverenlerden işe aldıkları çalışanların mesleklerine uygun meslek kodlarını da SGK’ya bildirmeleri istenmekte. Bu amaçla işverenler çalıştırdıkları sigortalıların meslek adı ve meslek kodu bilgilerini işe giriş bildirgesinde bildirmekteler. (...)
Devamı
Eksik Günlerin GSS Yükümlülüğü Değişti - (03.02.2017)
Sosyal güvenlik reformuyla birlikte ülkemizde zorunlu genel sağlık sigortasına (GSS) geçiş yapıldı. Böylelikle, ikameti yurt içinde olan vatandaşların durumlarına uygun şekilde genel sağlık sigortalısı olarak tescillerinin yapılması zorunlu hale geldi. (...)
Devamı
Çalışan Cephesinden Otomatik BES - (27.01.2017)
Önceki yazılarımızda otomatik BES’i işveren cephesinden ele almıştık. Bu yazımızda da getirilen sistemin asıl etkileyeceği çalışan cephesinden bazı hususlara değineceğiz. (...)
Devamı
İşveren Cephesinden Otomatik BES- 2 - (25.01.2017)
Bu yazımızda da işverenin devredemeyeceği yükümlülüğü olan katkı payı kesintilerine ilişkin bazı hususlarda açıklamalar yapılacaktır. (...)
Devamı
İşveren Cephesinden Otomatik BES- 1 - (20.01.2017)
Bireysel emeklilik yasasına yapılan bir ekleme ile otomatik BES olarak adlandırılan ve belli şartları taşıyan çalışanların otomatik olarak sisteme dahil edilmesi, sonrasında ise çalışanın iradesine bağlı olarak sistemde kalması esasına dayanan ve kamu emeklilik sistemini tamamlayıcı mahiyetteki bireysel emeklilik sistemi yürürlüğe girdi. (...)
Devamı
Mesleki Eğitimde Neler Değişti? - (13.01.2017)
Ülkemizde mesleki eğitim olarak adlandırılan çıraklık ve işletmelerde mesleki eğitim gibi çalışmaları düzenleyen Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikle kapsama giren gruplar genişletilmiş ve işverenlere de bu kapsamdaki kişilere yapılan ücret ödemelerini içerecek şekilde maddi destek getirilmiştir. (...)
Devamı
Hediye Altınları Prime Tabi Tutmayı Unutmayın - (18.08.2016)
Uygulamada olan muafiyet ve istisnaların iyi bilinmesi, Gelir İdaresi ve SGK nezdinde cezalı duruma düşmemek veya yersiz vergi ve prim ödememek adına önem arz etmektedir. Gerektiğinde uygulamaya geçmeden önce yetkili kurumlardan veya uzmanlardan görüş alınması faydalı olacaktır. (...)
Devamı
Özel İstihdam Bürolarından Hangi Hallerde Geçici İşçi Temin Edilebilir? - (25.05.2016)
Bazı kesimlerce yapılan eleştirilere rağmen 6715 sayılı Kanunla özel istihdam büroları ve geçici iş ilişkisine yönelik düzenlemeler kabul edilerek 20 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. (...)
Devamı
İşe İade Davalarında Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri - (28.04.2016)
İş Kanununa göre otuz ve üzerinde işçi çalıştıran işyerinde en az altı aylık kıdeme sahip işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işverenin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanması gerekmektedir. (...)
Devamı
Asgari Ücretin Maliyeti Belli Oldu - (06.01.2016)
Asgari ücretin belirlenmesi ve Bakanlık tarafından ek işçilik maliyetinin nasıl karşılanacağının açıklanmasıyla birlikte işverenler tarafından maliyetler tekrar gözden geçirilip alınması gereken tedbirler belirlenecektir. (...)
Devamı
Asgari Ücret Değişikliği Neden Önemli (2) - (30.12.2015)
Asgari ücretin bu yıl her zamankinden daha fazla arttırılacak olmasının işverene etkileri önceki yazımızda incelenmişti. Bu yazımızda da asgari ücretin işçilere, işsizlere, GSS primlerine, borçlanma ve isteğe bağlı sigorta primi ödemelerine, aylık ve gelir almakta olanlara etkisi üzerinde durulacaktır. (...)
Devamı
Asgari Ücret Değişikliği Neden Önemli (1) - (25.12.2015)
Asgari ücret her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişmekle birlikte, bu yıl yapılacak olan değişiklik işçi ve işveren kesimlerinde ayrı bir duyarlılığa sebep olmuştur. Bunun sebebi de bundan önceki dönemlerde yapılan artışların oldukça üzerinde bir artış yapılacağının kamuoyuna açıklanmış olmasıdır. (...)
Devamı
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini İşverenler de Verebilecek - (02.08.2015)
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6ncı maddesine göre, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yürütülebilmektedir. (...)
Devamı
Evlenene, Ev Alana ve Doğum Yapana Devlet Yardımı (3) - (13.05.2015)
Bu yazımızda da “Doğum Yardımı” hakkında bilgi verilecektir. (...)
Devamı

 
Zeki Gündüz
Taslak Tebliğle İlgili Düşüncelerimiz
Tüm Yazıları
Recep Bıyık
Seçilmiş Gelir İdaresi Bölünme Özelgeleri
Tüm Yazıları
Erdoğan Öcal
Bir Yorum Denemesi : KVK Md. 3
Tüm Yazıları
Dr. Ahmet Kavak
Zararların mahsubu uygulamasına ilişkin yargı kararı
Tüm Yazıları
Ersun Bayraktaroğlu
7143 sayılı Yasa Kapsamında Yurt Dışı İştirak Satışlarına İlişkin İstisna
Tüm Yazıları
Vedat Özdan
İhracatçının KDV iadesi geciktirilmemeli ve sınırlandırılmamalı
Tüm Yazıları
Murat Çolakoğlu
Agnotoloji mi? YOLO yahu boşverin!
Tüm Yazıları
Cenk Ulu
Vergide Elektronik Dönüşüm Kapsamı Genişliyor
Tüm Yazıları
İsmail Bulut
Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü getirildi
Tüm Yazıları
Nedim Bayraktaroğlu
Yeni Teşvik Sistemi içinde İlaç Yatırımlarının Yeri
Tüm Yazıları
Tüm Yazarlar