Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa >Köşe Yazıları > Celal Özcan
Sayfa 1 / 6< 1 2 3 4 5 6 >
 
Sayfa 1 / 6< 1 2 3 4 5 6 >
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Ücret Gizliliği Sorunu - (13.12.2017)
9 Ağustos 2016 tarihli, 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılarak, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “muhtasar beyanname” ile sosyal güvenlik mevzuatına göre verilmesi gereken “aylık prim ve hizmet belgesi”, “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” adı altında birleştirilmiştir. (...)
Devamı
Bağ-Kur’luların Prim Yükü 2018 Ocak’ta 2 Puan Artacak - (20.09.2017)
Yazımızda, uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği, uygulamadan kimlerin, nasıl yararlanacağı, ne kadar prim ödeneceği, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinin (işsizlik ödeneği) asgari ve azami tutarının ne olacağı konularına değinilecektir. (...)
Devamı
İşsizlik sigortası nedir? Nasıl yararlanılabilir? - (05.09.2017)
(...)
Devamı
İşyerlerinin Hatalı SGK İş Kolu ve NACE Kodu Nasıl Düzeltilir? - (11.08.2017)
Yapılan düzenleme sonucunda, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren tüm işkollarındaki işyerleri için %2 olarak sabitlenmiştir. (...)
Devamı
2017 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları - (12.07.2017)
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır. (...)
Devamı
Prim Ödemeye Uyumlu İşverenler ve Borçlarının Tecili - (14.06.2017)
Yazımızda SGK’ya borcu olan prim ödemeye uyumlu işverenlerin söz konusu düzenlemeden nasıl yararlanabilecekleri açıklanacaktır. (...)
Devamı
7020 Sayılı Kanuna Göre Yeni SGK Borç Yapılandırması - (31.05.2017)
Yazımızda 7020 sayılı Torba Kanuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verilecektir. (...)
Devamı
Genel Sağlık Sigortası’nda Güncel Değişiklikler - (12.05.2017)
Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren Genel Sağlık Sigortasında (GSS) son dönemde gelir testi, prim tutarı, kısmi süreli çalışanların GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluğu, birikmiş GSS borçlarının yapılandırılması gibi konularda kişiler lehine olacak şekilde önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır. (...)
Devamı
Kayıtdışı İstihdamda Prim Teşvik Yasağı Yaptırımı Hafifledi - (08.03.2017)
Ekonominin ve çalışma hayatının en önemli sorun alanlarından birini kayıtdışılık oluşturmaktadır. (...)
Devamı
Yeni İstihdama Prim, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviki - (15.02.2017)
2016 yılında ekonomide yaşanan genel durgunluk ve küçülme, istihdamda da daralmaya ve işsizlik oranının anormal bir şekilde artmasına yol açmıştır. (...)
Devamı
İnsan kaynakları teşvikler -2017 yılı - (02.02.2017)
İşgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesinde önemli bir enstrüman olan sigorta primi teşvik ve desteklerinden azami oranda yararlanılabilmesi için her işyerinin faaliyet konusu, bulunduğu bölge, istihdam edilen personelin cinsiyeti, yaşı, engellilik durumu, ücret seviyeleri gibi hususları dikkate alınarak “sigorta primi istihdam teşvik stratejisi” oluşturmasında fayda var (...)
Devamı
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Kimler Yararlanabilir? - (18.01.2017)
Yazımızda işverenler ve çalışanlar açısından tamamlayıcı sağlık sigortasının ne olduğu, kimlerin yararlanabileceği, yaptırılmasının zorunlu olup olmadığı konularına değinilecektir. (...)
Devamı
İşverenlerin üç aylık sigorta prim borcu nasıl ertelenecek? - (30.12.2016)
Uygulamanın nasıl olacağı ve hangi işverlerin sigorta primi ertelemesinden yararlanacağı ile ilgili hususlar Hükümet tarafından hazırlanarak TBMM’ye 16.12.2016 tarihinde gönderilen “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın 21 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenmesi öngörülen geçici 71 inci maddedeki düzenleme ile büyük ölçüde netleşmiştir. (...)
Devamı
İşverenlere asgari ücret desteği 2017 yılında da devam edecek - (28.12.2016)
Çalışan sayısı yüksek, bana karşın genel ücret seviyesi düşük olan işyerleri açısından sağlanan Hazine desteği önemli bir yekün oluşturmaktadır. (...)
Devamı
Yüksek Ücret Alanlara ve İşverenlerine Yeni Yılda Kötü Sürpriz - (07.11.2016)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82 nci maddesi uyarınca, primlerin (sigorta primi, işsizlik sigortası primi) ve ödeneklerin (geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri) hesabında alt sınır; günlük asgari ücret, üst sınır ise; günlük asgari ücretin 6,5 katı olarak uygulanmaktadır. (...)
Devamı

 
Zeki Gündüz
Taslak Tebliğle İlgili Düşüncelerimiz
Tüm Yazıları
Recep Bıyık
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular
Tüm Yazıları
Erdoğan Öcal
Bir Yorum Denemesi : KVK Md. 3
Tüm Yazıları
Dr. Ahmet Kavak
Zararların mahsubu uygulamasına ilişkin yargı kararı
Tüm Yazıları
Ersun Bayraktaroğlu
Vergiler vergiler...
Tüm Yazıları
Vedat Özdan
İhracatçının KDV iadesi geciktirilmemeli ve sınırlandırılmamalı
Tüm Yazıları
Murat Çolakoğlu
Agnotoloji mi? YOLO yahu boşverin!
Tüm Yazıları
Cenk Ulu
Yatırım Teşvik Politikamız
Tüm Yazıları
İsmail Bulut
Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü getirildi
Tüm Yazıları
Nedim Bayraktaroğlu
Yeni Teşvik Sistemi içinde İlaç Yatırımlarının Yeri
Tüm Yazıları
Tüm Yazarlar