Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa >Köşe Yazıları > Celal Özcan
Sayfa 1 / 7< 1 2 3 4 5 6 7 >
 
Sayfa 1 / 7< 1 2 3 4 5 6 7 >
2018 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları - (05.07.2018)
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır. (...)
Devamı
2018 Yılında İşverenlere Ne Kadar Asgari Ücret Desteği Verilecek? - (28.06.2018)
20 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile söz konusu belirleme yapılmıştır. (...)
Devamı
İşverenlere 2018 Yılında Asgari Ücret Desteği Nasıl Sağlanacak? - (04.04.2018)
Yazımızda, 2018 yılında asgari ücret desteğinden işverenlerin nasıl yararlanacağı, hangi süreyle ve ne kadar bir destek sağlanacağı hususlarına değinilecektir. (...)
Devamı
Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanmada Yeni Uygulama - (14.02.2018)
02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan ve halen Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile prim teşvik ve destekleri ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmaktadır. (...)
Devamı
İmalat Sektöründeki Küçük İşletme ve Esnafa Süper İstihdam Teşviki - (09.02.2018)
Tasarıda öngörülen düzenlemelerde yasalaşma sürecinde bazı değişiklikler olabilecek ise de, yazımızda söz konusu teşvikten işverenlerin hangi şartlarla yararlanabileceği konusuna ana hatlarıyla değinilecektir. (...)
Devamı
Yeni İstihdama 2020 Yılına Kadar Prim, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviki - (07.02.2018)
02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 19’uncu ve Geçici 21’ inci maddelerle söz konusu teşvikin 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında da uygulanması öngörülmektedir. (...)
Devamı
SGK Eksik Gün Bildiriminde Son Değişiklikler (2) - (26.01.2018)
Bu yazımızda da, yeni düzenlemeye göre SGK’nın hangi durumları ay içindeki eksik günlerin nedeni olarak kabul ettiğini, eksik günleri kanıtlayan belgelerden hangilerinin SGK’ya verileceği, hangilerinin istenildiğinde ibraz edilmek üzere işyerinde saklanacağı ve eksik gün bildirimi yükümlülüklerine uyulmaması halinde işverenlerin hangi risklerle karşılaşacağı konularına değinilecektir. (...)
Devamı
SGK Eksik Gün Bildiriminde Son Değişiklikler (1) - (24.01.2018)
Sosyal güvenlikte kayıtdışılık; çalışanların tamamen sigortasız çalıştırılmaları veya daha düşük bir ücret seviyesinden primlerinin ödenmesi şeklinde ortaya çıkabildiği gibi, sigortalı gösterilen kişilerin ay içindeki prim gün sayılarının 30 günden daha az (örneğin; 10-15 gün gibi) gösterilmek suretiyle daha az prim ödenmesi şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. (...)
Devamı
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Ücret Gizliliği Sorunu - (13.12.2017)
9 Ağustos 2016 tarihli, 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılarak, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “muhtasar beyanname” ile sosyal güvenlik mevzuatına göre verilmesi gereken “aylık prim ve hizmet belgesi”, “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” adı altında birleştirilmiştir. (...)
Devamı
Bağ-Kur’luların Prim Yükü 2018 Ocak’ta 2 Puan Artacak - (20.09.2017)
Yazımızda, uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği, uygulamadan kimlerin, nasıl yararlanacağı, ne kadar prim ödeneceği, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinin (işsizlik ödeneği) asgari ve azami tutarının ne olacağı konularına değinilecektir. (...)
Devamı
İşsizlik sigortası nedir? Nasıl yararlanılabilir? - (05.09.2017)
(...)
Devamı
İşyerlerinin Hatalı SGK İş Kolu ve NACE Kodu Nasıl Düzeltilir? - (11.08.2017)
Yapılan düzenleme sonucunda, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren tüm işkollarındaki işyerleri için %2 olarak sabitlenmiştir. (...)
Devamı
2017 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları - (12.07.2017)
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır. (...)
Devamı
Prim Ödemeye Uyumlu İşverenler ve Borçlarının Tecili - (14.06.2017)
Yazımızda SGK’ya borcu olan prim ödemeye uyumlu işverenlerin söz konusu düzenlemeden nasıl yararlanabilecekleri açıklanacaktır. (...)
Devamı
7020 Sayılı Kanuna Göre Yeni SGK Borç Yapılandırması - (31.05.2017)
Yazımızda 7020 sayılı Torba Kanuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verilecektir. (...)
Devamı

 
Zeki Gündüz
Taslak Tebliğle İlgili Düşüncelerimiz
Tüm Yazıları
Recep Bıyık
Seçilmiş Gelir İdaresi Bölünme Özelgeleri
Tüm Yazıları
Erdoğan Öcal
Bir Yorum Denemesi : KVK Md. 3
Tüm Yazıları
Dr. Ahmet Kavak
Zararların mahsubu uygulamasına ilişkin yargı kararı
Tüm Yazıları
Ersun Bayraktaroğlu
7143 sayılı Yasa Kapsamında Yurt Dışı İştirak Satışlarına İlişkin İstisna
Tüm Yazıları
Vedat Özdan
İhracatçının KDV iadesi geciktirilmemeli ve sınırlandırılmamalı
Tüm Yazıları
Murat Çolakoğlu
Agnotoloji mi? YOLO yahu boşverin!
Tüm Yazıları
Cenk Ulu
Vergide Elektronik Dönüşüm Kapsamı Genişliyor
Tüm Yazıları
İsmail Bulut
Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü getirildi
Tüm Yazıları
Nedim Bayraktaroğlu
Yeni Teşvik Sistemi içinde İlaç Yatırımlarının Yeri
Tüm Yazıları
Tüm Yazarlar