Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa >Köşe Yazıları > Recep Bıyık
Sayfa 1 / 20< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
 
Sayfa 1 / 20< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
Kurumlar vergisi beyan dönemi hatırlatmaları (2) - (14.04.2018)
Bugünün konuları yaygın olarak kullanılan bazı kurumlar vergisi istisnaları. (...)
Devamı
Kurumlar vergisi beyan dönemi hatırlatmaları (1) - (11.04.2018)
1 Nisan itibariyle başlayan kurumlar vergisi beyan dönemi, 25 Nisan akşamı sona erecek. Dolayısıyla beyannamenin hazırlanmasında dikkat edilecek bazı konuları tekrar hatırlatmakta yarar var. (...)
Devamı
Fazlasıyla Eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı? (4) - (30.03.2018)
Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısının TBMM’de görüşmeleri devam ediyor. Bu makalenin yazıldığı an itibariyle tasarının ilk sekiz maddesi görüşülmüş ve kabul edilmişti. Bu hafta sonuna kadar görüşmelerin tamamlanması ve kısa süre içinde yürürlüğe girmesi beklenebilir. (...)
Devamı
Fazlasıyla Eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı? (3) - (30.03.2018)
Tasarıda yer alan düzenlemelerle ilgili kısa özetlere devam edelim. Bugün tasarının iki önemli düzenlemesini özetlemeye çalıştım. (...)
Devamı
Fazlasıyla Eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı? (2) - (22.03.2018)
Halen TBMM’de görüşülmekte olan Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısıyla ilgili konulara kaldığım yerden devam ediyorum. (...)
Devamı
Fazlasıyla eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı (1) - (22.03.2018)
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını öngören tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Yirmi beş maddeden oluşan tasarı önemli düzenlemeler içeriyor. (...)
Devamı
Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri - (23.02.2018)
İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresinin internet sitesinden ulaşmak mümkün. (...)
Devamı
Cazibe Merkezleri Programında Neler Değişti? - (31.01.2018)
Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırmak, bu bölgelerdeki istihdam, üretim ve ihracatı artırmak ve böylece bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Cazibe Merkezleri Programı, yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe girdi. (...)
Devamı
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular - (19.01.2018)
Bu makalede düzenleme daha iyi nasıl olurdu, uygulamada neleri dikkat etmeli, hangi riskleri veya fırsatları sunuyor, bu konularda düşüncelerimi paylaşmak istedim. (...)
Devamı
Yılsonu / Yılbaşı Uyarıları (2) - (18.01.2018)
Ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili alacaklardan, dava veya icra aşamasında olanlar için karşılık ayrılabiliyor, ayrılan karşılık da vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınabiliyor. Öte yandan, daha önce karşılık ayrılan şüpheli alacaklardan tahsil edilen olursa, bu tutar da gelir kaydediliyor. (...)
Devamı
2018 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları - (10.01.2018)
2018 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 4.400 lirası gelir vergisinden müstesna. 2017 yılı gelirleri için bu tutar 3.900 lira idi. (...)
Devamı
2018 Vergileri Ne Oldu? - (05.01.2018)
29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2018 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti. İşte bu yılın bazı verileri. (...)
Devamı
2018 Vergi Cezaları Ne Oldu? - (03.01.2018)
2018 yılında uygulanacak ceza tutarları konusunda özel bir düzenleme yapılmadı. Genel düzenlemeler kapsamında, ceza tutarları yeniden değerleme oranında arttı. İşte 2018 yılında uygulanacak, özellikle şirketler için önemli görülen bazı ceza tutarları. (...)
Devamı
Yıl Sonu İçin Katma Değer Vergisi Notları - (08.12.2017)
Katma değer vergisi uygulamasında bazen şekil özün önüne geçebiliyor. Usul hükümlerine uyulmamış olması, cezalar yanında bazı haklardan yararlanmayı önleyebiliyor. Bu nedenle her şeyden önce yasalarda belirtilen şekil şartlarına uyulması önemli. Bu çerçevede yılbaşı öncesi ve sonrasında özellikle şu konulara dikkat edilmeli. (...)
Devamı
Yılsonu Vergi Uyarıları - (06.12.2017)
Sermaye artırımında faiz indirimi bir kerelik bir işlem değil. İleriki yıllarda da indirime devam ediliyor. Dolayısıyla, varsa bu olanağın kaybedilmemesi için, 2017 yılında ödenen sermaye avanslarının sermayeye eklenmesi işlemlerinin yılsonuna kadar tamamlanmasına çalışılmalı. (...)
Devamı

 
Zeki Gündüz
Taslak Tebliğle İlgili Düşüncelerimiz
Tüm Yazıları
Recep Bıyık
Kurumlar vergisi beyan dönemi hatırlatmaları (2)
Tüm Yazıları
Erdoğan Öcal
Bir Yorum Denemesi : KVK Md. 3
Tüm Yazıları
Dr. Ahmet Kavak
Zararların mahsubu uygulamasına ilişkin yargı kararı
Tüm Yazıları
Ersun Bayraktaroğlu
Vergiler vergiler...
Tüm Yazıları
Vedat Özdan
İhracatçının KDV iadesi geciktirilmemeli ve sınırlandırılmamalı
Tüm Yazıları
Murat Çolakoğlu
Agnotoloji mi? YOLO yahu boşverin!
Tüm Yazıları
Cenk Ulu
Yatırım Teşvik Politikamız
Tüm Yazıları
İsmail Bulut
Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü getirildi
Tüm Yazıları
Nedim Bayraktaroğlu
Yeni Teşvik Sistemi içinde İlaç Yatırımlarının Yeri
Tüm Yazıları
Tüm Yazarlar