Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Köşe Yazıları
Zeki Gündüz
 
Taslak Tebliğle İlgili Düşüncelerimiz
Tüm Yazıları
 
Recep Bıyık
 
Varlık Barışında Cevaplanan/Cevaplanmayan Sorular
Tüm Yazıları
 
Erdoğan Öcal
 
Bir Yorum Denemesi : KVK Md. 3
Tüm Yazıları
 
Dr. Ahmet Kavak
 
Zararların mahsubu uygulamasına ilişkin yargı kararı
Tüm Yazıları
 
Ersun Bayraktaroğlu
 
Son vergi düzenlemelerinin gayrimenkul sektörüne etkileri
Tüm Yazıları
 
Vedat Özdan
 
İhracatçının KDV iadesi geciktirilmemeli ve sınırlandırılmamalı
Tüm Yazıları
 
Murat Çolakoğlu
 
Agnotoloji mi? YOLO yahu boşverin!
Tüm Yazıları
 
Cenk Ulu
 
Vergide Elektronik Dönüşüm Kapsamı Genişliyor
Tüm Yazıları
 
İsmail Bulut
 
Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü getirildi
Tüm Yazıları
 
Nedim Bayraktaroğlu
 
Yeni Teşvik Sistemi içinde İlaç Yatırımlarının Yeri
Tüm Yazıları
 
Umurcan Gago
 
AYM: Öngörülemez Hallerde Tarhiyat Yapılamaz
Tüm Yazıları
 
M. Bilgütay Yaşar
 
Yabancı Personele Ödenen Ücretin Vergilendirilmesi (2)
Tüm Yazıları
 
Serhat Onan
 
AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
Tüm Yazıları
 
Aslı Gedik
 
Yeni Hasılat Standardı…Yeni İş Modeli
Tüm Yazıları
 
Hakan Eraslan
 
ÖTV teminatlarının çözümü yeniden satış şartına bağlandı
Tüm Yazıları
 
Dr. Uğur Akdoğan
 
Osmanbey bölgesi, “dünyanın bir numarası olmak için” destek bekliyor
Tüm Yazıları
 
Mehmet Müstehlik
 
Sermaye (Artırım) Avansı, Sermaye ve Örtülü Sermaye İlişkisi
Tüm Yazıları
 
Okan Gün
 
Sigorta şirketleri için ekonomik sermayenin önemi
Tüm Yazıları
 
Wayne Anthony
 
Ekonomideki gerileme, yolsuzluk ve suiistimal olaylarında artışa yol açabilir
Tüm Yazıları
 
Fazıl A. Bener
 
Krizde Bankalarla İlişkiler - II
Tüm Yazıları
 
Kaan Aksel
 
Doğru riskin algılanması
Tüm Yazıları
 
Fikret Sebilcioğlu
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Konularında Getirdiği Yenilikler
Tüm Yazıları
 
Hüseyin Caner
 
Şimdi de Bölünmeyi Deneyelim Ama Nasıl?
Tüm Yazıları
 
Özlem Güç Alioğlu
 
Türk gayrimenkul piyasası için 2009’dan ne beklemeli?
Tüm Yazıları
 
Ebru Ünaydın
 
Truva atı mı, yoksa kurtarıcı mı?
Tüm Yazıları
 
Mehmet Karakurt
 
Türk aile şirketlerinde kriz yönetimi için alınacak tedbirler - II
Tüm Yazıları
 
Servet Eröcal
 
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerle ilgili doğabilecek sorunlar ve çözüm önerileri
Tüm Yazıları
 
Haydar Gökçek
 
Üretim şirketlerinde yüklenilen KDV listelerini oluşturma zorlukları (2)
Tüm Yazıları
 
Yeşim Dikici Orhan
 
Yasal olarak imhaları zorunlu malların KDV sorunu
Tüm Yazıları
 
Ümit Başkırt
 
Türkiye’ye yapılan seferlerin mali boyutu
Tüm Yazıları
 
Osman Coşkun
 
Sermaye Avansı Olarak Yurt Dışından Getirilen Tutarlar
Tüm Yazıları
 
Nilgün Serdar Şimşek
 
Yeni Türk Ticaret Kanununda Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları
Tüm Yazıları
 
Güneri Gözüaçık
 
Sözleşme Yapmak Ya Da Yapmamak: İşte Bütün Mesele Bu
Tüm Yazıları
 
Aslı Acet
 
Denetçinin Seyir Defteri
Tüm Yazıları
 
Tuba Gedik
 
Ciro edilen dövizli çeklerin kur farkı ve KDV’si: Yükümlülük kimde?
Tüm Yazıları
 
Ayşegül Demirel
 
Elektronik Hayatın Damga Vergisine Etkileri
Tüm Yazıları
 
Çagıl Şahin
 
Gayrifaal Şirketlerin Tasfiyesine İlişkin Kolaylık
Tüm Yazıları
 
Mehmet Ali Demirkaya
 
Yenı Türk Ticaret Kanunu’na hızlı bir bakış
Tüm Yazıları
 
Rıza Eroğlu
 
İş uyuşmazlıklarında yeni dönem - Arabuluculuk
Tüm Yazıları
 
Şuheda Barlas
 
İthalatçının İthal Eşyası İçin Yurt Dışındaki Satıcıya Sağladığı Mal ve Hizmetler Gümrük Vergisine Tabi midir?
Tüm Yazıları
 
Celal Özcan
 
İşverenlere 2018 Yılında Asgari Ücret Desteği Nasıl Sağlanacak?
Tüm Yazıları
 
Kemal Oktar
 
KDV 30 Yaşında
Tüm Yazıları
 
Kaan Memişoğlu
 
TÜBİTAK – TEYDEB Destek Programlarında Yapılan Değişiklikler
Tüm Yazıları
 
Duygu Merzifonluoğlu
 
Bir Fikir Kapıyı Kaç Kere Çalar?
Tüm Yazıları
 
Fatma Döndar
 
Turizmciler Hak Ettikleri KDV İadelerini Geri Alabilecekler
Tüm Yazıları
 
Ramazan Biçer
 
Vergi Dünyasında Oyunun Kuralları Değişiyor
Tüm Yazıları
 
Tayfun Ercan
 
Torba Kanun ve Kanun Koyma Sanatı
Tüm Yazıları
 
Ömer Bilir
 
KDV Uygulama Genel Tebliği
Tüm Yazıları
 
Sezil Şimşek
 
Mevzu Bilanço Olunca VUK ve TMS Barışır Mı?
Tüm Yazıları
 
Orhan Altunkaya
 
Grup Şirketlerinde Kıdem Tazminatı Sorunsalı
Tüm Yazıları
 
Orçun Seviğ
 
Özel Tüketim Vergisinde Mükellefiyet
Tüm Yazıları
 
Mehmet Erginay
 
Grup İçi Mali İşlemlerde Yeni Bir Dönem
Tüm Yazıları
 
Pınar Karamahmutoğlu
 
Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Dünyasında Neler Oluyor?
Tüm Yazıları
 
Erkan Çetin
 
Şirket Kuruluşlarında ve İnşaat İşlerinde İşyeri Tescilinde Kolaylık
Tüm Yazıları
 
Emre Akarkarasu
 
Kurucusu Değişen Fonların Mükellefiyet Durumu
Tüm Yazıları
 
Cömert Kun
 
Futbol Asla Sadece Futbol Değildir...
Tüm Yazıları
 
Gökdeniz Gür
 
Hala umudum var
Tüm Yazıları
 
Özgür Küçüksipahioğlu
 
Nerenin Mukimisiniz..?
Tüm Yazıları
 
Özlem Elver Karaçetin
 
AR-GE ve Yenilik Reform Paketinde Neler Var?
Tüm Yazıları
 
Ediz Günsel
 
Şirketlerde daha fazla şeffaflık şart
Tüm Yazıları
 
Ulaş Ceylanlı
 
Bölgesel Yönetim Merkezleri İçin Kanuni Güvence Geliyor
Tüm Yazıları
 
Ekin Atıntaş
 
Uluslararası İşgücü Kanunu’nda yabancı istihdamını kolaylaştıran yenilikler
Tüm Yazıları
 
Burak Özpoyraz
 
Şirket gayrimenkullerinin muhasebeleştirilmesi
Tüm Yazıları
 
Sedat Büyük
 
Blockchain Teknolojisi Vergi Sistemini Nasıl Etkiler?
Tüm Yazıları