Vergi Portalı

 
 
Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları

a)  Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde yetki sınırları

Uzlaşma Komisyonları

Yetki Sınırı (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

3.000.000,00

Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu

50.000,00

Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu

İl merkezlerindeki

3.000,00

İl merkezleri dışında yer alan

Vergi dairesi bünyesinde kurulan

15.000,00

Mal müdürlükleri bünyesinde kurulan

3.000,00

b) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde yetki sınırları

Uzlaşma Komisyonları

Kurulma Bölgesi

Yetki Sınırı (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

3.000.000,00

Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

900.000,00

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

750.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

600.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

450.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

300.000,00

Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

35.000,00

İl Merkezlerindeki Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

12.500,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

7.500,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

5.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

3.000,00

İl Merkezleri Dışında Yer Alan

Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

30.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

25.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

20.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

15.000,00

Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

6.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

5.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

4.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

3.000,00

c)   Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı 2.000.000,00 TL'dir. Bu sınırı aşan uzlaşma talepleri tutarına göre Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca sonuçlandırılır.

d)  Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı

3.000.000 TL'yi geçen uzlaşma talepleri Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılır.

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

23 Ocak 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler