Vergi Portalı

 
 
Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları

a) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde yetki sınırları

Uzlaşma Komisyonları

Yetki Sınırı (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

3.000.000,00

Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu

50.000,00

Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu

İl merkezlerindeki

3.000,00

İl merkezleri dışında yer alan

Vergi dairesi bünyesinde kurulan

15.000,00

Mal müdürlükleri bünyesinde kurulan

3.000,00


b) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde yetki sınırları

Uzlaşma Komisyonları

Kurulma Bölgesi

Yetki Sınırı (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

3.000.000,00

Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

900.000,00

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

750.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

600.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

450.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

300.000,00

Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

35.000,00

İl Merkezlerindeki Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

12.500,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

7.500,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

5.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

3.000,00

İl Merkezleri Dışında Yer Alan

Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

30.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

25.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

20.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

15.000,00

Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

6.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

5.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

4.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

3.000,00

c) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı 2.000.000,00 TL’dir. Bu sınırı aşan uzlaşma talepleri tutarına göre Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca sonuçlandırılır.

d) Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı

3.000.000 TL’yi geçen uzlaşma talepleri Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılır.


e)Yetki Sınırları İçin İl Grupları

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

İstanbul

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

Ankara, İzmir

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak

33. Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları

Dönemler itibariyle aylık gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları aşağıdaki gibidir.

Dönem

Oran (Aylık %)

Yasal Düzenleme

02.03.2005 – 20.04.2006

3,00

2005/8551 Sayılı BKK

21.04.2006 – 18.11.2009

2,50

2006/10302 Sayılı BKK

19.11.2009 – 18.10.2010

1,95

2009/15565 Sayılı BKK

19.10.2010 -

1,40

2010/965 Sayılı BKK

34. Tecil ve Taksitlendirme Yetki Sınırları

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

3.000.000,00 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

2.250.000,00 TL

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.500.000,00 TL

Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.250.000,00 TL

Defterdarlıklar

600.000,00 TL

Bağımsız Vergi Daireleri

100.000,00 TL

Bağlı Vergi Daireleri

50.000,00 TL

Not: Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için iki kat (300.000,00 TL), (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için bir kat (120.000,00 TL) arttırılarak uygulanır.

Vergi dairesi başkanlıkları, deftardarlıklar ve vergi dairesi müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarları 10.03.2014 tarihinde yayınlanan 2014/1 Seri no’lu Tahsilat iç Genelgesi ile belirlenmiştir.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler