Vergi Portalı

 
 
 
Gümrük Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetlerimiz
“Gümrük Uyuşmazlıkları Danışmanlığı” hizmetimiz, her türlü gümrük işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve yargısal aşmada çözümlenmesine ilişkin hizmetlerimizi kapsamaktadır.
Gümrük mevzuatımızın yeni yeni şekillendiği son zamanlarda, Avrupa Birliği uyum sürecine de bağlı olarak hızlı bir yeniden yapılanma gözlenmekte, bu arada bazı uygulamalarda sorunlar ve sonucunda da uyuşmazlık doğabilmektedir.

Yeni gümrük mevzuatına göre, uyuşmazlığın ilk ortaya çıktığı andan verilecek düzeltme dilekçesi, tüm iddia ve belgelerin sunulması gereken bir aşama olarak dikkati çekmektedir. Bu aşamada ortaya konmamış iddialar ve belgeler sonraki aşamalarda kanun gereği ileri sürülememektedir.

Gümrük Uyuşmazlıkları Danışmanlığı, ek tahakkukun verilmesi ya da ceza kararının çıkarılmasından uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar olan süreçte, uyuşmazlığın çözümlenmesi ile ilgili olarak yapılması gereken işlemleri kapsamaktadır.

Bu konuda verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • Ek tahakkukun ya da ceza kararının nedenlerinin incelenmesi,
 • Düzeltme dilekçesinin hazırlanması,
 • İtiraz dilekçesinin hazırlanması,
 • Dava açılmasına karar verilmesi durumunda;
   - Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi,
   - Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması,
   - Literatür taraması,
   - Emsal karar taraması,
   - Duruşmalarda şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması,
   - Temyiz aşamasında dilekçeye esas argümanların belirlenmesi.
 •  

  Güncel

  TC. Resmi Gazete

  19 Haziran 2018
  Gazete Içerigi

  Mini Anket

  Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


  Sonuçlar Diğer Anketler