Vergi Portalı

 
 
 
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

2016 Yılı

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla
İntikallerde

İvazsız
İntikallerde

İlk210.000 TL için

1

10

Sonra gelen500.000 TL için

3

15

Sonragelen1.110.000 TL için

5

20

Sonragelen2.000.000 TL için

7

25

Matrahın3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

2015 Yılı

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 200.000 TL için

1

10

Sonra gelen 480.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.060.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.900.000 TL için

7

25

Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

23 Ocak 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler