Vergi Portalı

 
 
 
Defter Tutma Hadleri
2017 YILI BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177, VUK GT 476)

Yıllık Mal Alışları Toplamı: 170.000 TL
Yıllık Mal Satışları Toplamı: 230.000 TL
Hizmet Gayri Safi Hasılat: 90.000 TL
1. ve 2. Birlikte Yapılması Halinde: 170.000 TL


2016 YILI BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177, VUK GT 460)

Yıllık Mal Alışları Toplamı: 168.000 TL
Yıllık Mal Satışları Toplamı: 230.000 TL
Hizmet Gayri Safi Hasılat: 90.000 TL
1. ve 2. Birlikte Yapılması Halinde: 168.000 TL

2015 YILI BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177, VUK GT 442)

Yıllık Mal Alışları Toplamı: 160.000 TL
Yıllık Mal Satışları Toplamı: 220.000 TL
Hizmet Gayri Safi Hasılat: 88.000 TL
1. ve 2. Birlikte Yapılması Halinde: 160.000 TL
NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar.
İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

23 Ocak 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler