Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> TBMM
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
 
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
TBMM’de 2014 böyle geçti
TBMM Genel Kurulu’nda özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren Yeni Demokratikleşme Paketi, HSYK’nin yapısında değişiklik öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi - Tutuklu bulundukları KCK Davasında tahliye edilen BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız ile Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş TBMM Genel Kurulu’nda yemin ettiler - İnternet düzenlemesinde TİB Başkanlığı’na yeni yetkiler verilmesini de içeren “Torba Kanun” teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı - Dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi - Meclis’te ilk kez başörtülü bir milletvekili komisyon başkanlığına seçildi. TBMM Dilekçe Komisyonu’nun yeni Başkanı AK Parti Mardin Milletvekili Şahkulubey oldu - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski bakanlar Güler, Çağlayan, Bağış ve Bayraktar’la ilgili hazırlanan fezlekeler, TBMM Başkanlığı’na geldi - TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı. Genel Kurul’da, dört eski bakanla ilgili fezlekeler konusunda Genel Görüşme açılması kabul edilmedi - AK Parti’li milletvekilleri, 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu - AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin ve İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, partisinden istifa etti
2015 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda
Maliye Bakanı Şimşek: -”Türkiye ekonomisinin, 2014 yılında bir miktar yavaşlayarak yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bugün 3. çeyrek rakamı çıktı; yüzde 1,7. Bu aslında öngördüğümüze yakın, biz yüzde 2,2 olarak görüyorduk. Buradaki temel sapma tarım sektöründen kaynaklanıyor. Tarımın daralması ile üçüncü çeyrek rakamının öngörülen yüzde 2,2’nin biraz daha aşağısında yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla OVP’de hala öngördüğümüz rakama yakın bir büyümeyi gerçekçi olarak görüyoruz” -”2015 yılında ise küresel ekonomide beklenen toparlanma, Türkiye’nin ticaret ortaklarındaki büyümenin hızlanması, iç talepteki canlanma ile büyümenin yüzde 4 olmasını öngörüyoruz”
TBMM’de bu hafta
HDP’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız hakkında verdiği gensoru önergeleri görüşülecek -Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarıyla ilgili önergeler birleştirilerek ele alınacak -İstanbul Tahkim Merkezi kurulması ve cezaevlerinin dış güvenliği ile ilgili yasa tasarıları, Genel Kurul’da görüşülecek
Torba Tasarı, 1 Ekim’den önce yasalaşacak
AK Parti Grup Başkanvekili Canikli, kamuoyunda Torba Kanun Tasarısı olarak bilinen tasarıyı, 28 Ağustos’tan sonra yasalaştırmayı planladıklarını bildirdi -Canikli: “Güvenoylamasına ilişkin 8-10 seçenekli bir takvim hazırladık”
TBMM 1 Ekim’e kadar tatile girdi
Meclis, 1 Ekim Çarşamba gününe kadar tatile girdi.
“Torba tasarı” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık: - “Bu, bir af değildir. Af dediğiniz kesinleşmiş bir kamu alacağından hükümetin vazgeçmesidir. Burada sadece kesinleşmemiş vergi cezaları ile ilgili bir düzenleme var. Kesinleşmiş hiçbir alacaktan vazgeçilmiyor” - “4-C’lilerden ilkokul mezununun 420 TL olan maaşı bin 545 TL’ye, lise mezununun 476 TL olan maaş bin 657 TL’ye, üniversite mezununun 532 TL olan maaş bin 767’ye çıktı” - “4-C’lilerin kadroya geçirilmesi konusunda iki bakanlık arasında bir çalışma yürütülüyor, ancak henüz Hükümet görüşü oluşmadı”
Yeni Yargı Paketi yasalaştı
TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “yeni yargı paketi” olarak bilinen TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı -Kanuna göre, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapanlara verilen 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, 4 yıldan 12 yıla çıkarılıyor -İhale, özelleştirme, acele kamulaştırma gibi işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında ivedi yargılama usulü uygulanacak -Danıştay, temyiz incelemesi sonunda, görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi, usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı kararı bozacak
“Torba Kanun” tasarısı alt komisyonda
İş Kanunu ve bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe alt komisyonunda sürüyor -65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin tahsilinden vazgeçiliyor -Borç ödeme gücü bulunmayan devlet yükseköğretim kurumları tıp fakültelerinin borçlarının ödenmesi amacıyla, döner sermaye hesabına kaynak aktarılacak -Yapılandırma kapsamına; oda ve borsa üyelerinin oda ve borsalara; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan borçları da alındı -TRT bandrollerinin, cihazları imal edenler açısından satıştan önce, ithal edenler açısından ise serbest dolaşıma girişinde alınması zorunlu olacak -Yüzde 3 işkolu barajı; Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi konfederasyonlarına üye işçi sendikaları için yüzde 1 olarak uygulanacak -Alt işveren işçilerinin örgütlenmesi halinde, işçi sendikası ile kamu işveren sendikası arasında toplu sözleşme yapılabilecek -Aile sağlık merkezlerinde, acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personeline nöbet verilebilecek
TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü kabul edildi
Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapanlara verilen 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, 4 yıldan 12 yıla çıkarılıyor -İhale, özelleştirme, acele kamulaştırma gibi işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında ivedi yargılama usulü uygulanacak -Danıştay, temyiz incelemesi sonunda, görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi, usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı kararı bozacak -Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesiyle, Cumartesi ve Pazar günleri için alınan çalışma kararı kaldırıldı
AFAD ile ilgili “torba teklif” komisyonda kabul edildi
Memur, subay, astsubay ve uzman erbaşlara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde, ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde 10 güne kadar mazeret izni verilebilecek - Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş kadrosu 3 bin artırılacak - İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından, “Biruni Üniversitesi” adı altında, yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak - Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak - Spor Genel Müdürlüğü’nce 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4 bin sporcu yetiştirilecek
"Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Kanuna göre, korumalı iş yerlerinde istihdam edilen zihinsel ve ruhsal engelli çalışanlar için yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü tutarında iş yeri indirimi yapılacak - Engelli istihdamı teşvik edilecek - Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan da bir üye bulunacak - Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine karşılık olarak kanun kapsamında ödeme yapılabileceği gibi koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilecek
"Varlık barışı" komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Varlık barışının da yer aldığı "Torba Kanun" tasarısı kabul edildi -Varlık barışının başlangıç tarihi, 22 Nisan’dan 15 Nisan’a çekildi

"Torba Kanun" Tasarısı TBMM’de

Gerçek veya tüzel kişilerce 22 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazların beyan edilmesi halinde, değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergilendirilecek -Yapılan beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılmayacak -İştirak kazançları, hisse satışından doğan kazançlar ve ticari kazançlar Türkiye’ye transfer edilirse gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak

Maliye Bakanı Şimşek: -"Türkiye, OECD ülkeleri arasında, çalıştığı dönemde aldığı maaşa oranla en yüksek emeklilik maaşı veren ülke"
ŞİMŞEK: -"TOPLAM YATIRIM BÜTÇESİ 40 MİLYAR LİRA, MALİYE BAKANLIĞI’NIN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE VERECEĞİ PARA İSE 73 MİLYAR LİRA. BUNU DAHA DA ARTIRMAK MÜMKÜN DEĞİL" -"TÜRKİYE’DE VATANDAŞIN BORCUNUN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 19. AB’DE İSE YÜZDE 66"
"Torba Teklif" yasalaştı
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN "TORBA TEKLİF", TBMM GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ -BU YIL İÇİNDE 40 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILABİLECEK; EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE POLİS ALIMI İÇİN 30 BİN KADRO VERİLECEK -MEB’E 30 BİN 950, DİYANETE 25, ÖSYM’YE 7, YÖK’E 5, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ’NE 300 KADRO İHDAS EDİLİYOR -ÖSYM’NİN YAPTIĞI SINAVLARDA KULLANILAN SORU KİTAPÇIKLARI, SINAV SONUÇLARININ İLANINDAN 6 AY, CEVAP KAĞITLARI İSE 1 YIL SONRA İMHA EDİLECEK -SORULARIN HAZIRLANDIĞI, BASILDIĞI, MUHAFAZA EDİLDİĞİ VE SINAVLARIN YAPILDIĞI BİNALARDA SINAV ÖNCESİ VE ESNASINDA SİNYAL KARIŞTIRICI CİHAZLA GÜVENLİK SAĞLANACAK -TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA KİRACILARLA İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜK TARİHİ, 8 YIL ERTELENECEK -1997 VE SONRASINDA ASKERİ OKULLARA GİREN VE KENDİ İSTEĞİYLE AYRILAN VEYA ÇIKARILANLARIN; İLAÇ, TEDAVİ, KİTAP, KIRTASİYE GİDERLERİ VE ÖĞRENCİ HARÇLIKLARI İLE BUNLARIN FAİZLERİ GERİ ALINMAYACAK
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler