Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Özel Hesap Dönemi
Özel Hesap Dönemi Uygulamaları
Özel Hesap Dönemine ilişkin çözümlerimiz, ilgili mevzuat, ilgili bülten ve seminerlerimiz, eğitimlerimiz, sunumlarımız, yayınlarımız ve sorumlu yöneticilerimiz hakkında bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Çözümlerimiz
Kendilerine Maliye Bakanlığı tarafından Özel Hesap dönemi tayin edilmesini isteyen mükelleflerde muhasebe ve vergi kanunlarının nasıl uygulanacağı özelik arz eden alandaki zengin tecrübemiz ve deneyimli uzmanlarımızla;
 • Şirketinizin Özel hesap dönemine geçişi ve gerekli izinlerin alınması,
 • Vergi kanunlarının Özel Hesap dönemlerinde özellik arz eden konularda uygulanması
 • Normal Hesap döneminden Özel hesap dönemine geçişlerde oluşan Kıst Hesap dönemlerinde özellikli vergi uygulamaları dikkate alınarak vergi hesabının yapılması,
 • Yeni çıkan kanun, sirküler ve tebliğlerin Özel Hesap dönemlerinde uygulanması,
 • Şirketinize özel eğitimler verilmesi,
 • Şirketinizde oluşturulacak takımlara teknik bilgi verilmesi,
  konularında destek vermeye hazırız.
İlgili Mevzuat
  Kanunlar
 • Vergi Usul Kanunu: Madde 5, 174, 221, 222, 257, 280, Mükerrer 298, 315, 320, Geçici 25
 • Gelir Vergisi Kanunu: Madde 19, 38, 41, 42, 61, 92, 94, 104, 117, Geçici 63, Geçici 65, Gecici 69
 • Katma Değer Vergisi Kanunu: Madde 29
 • Kurumlar Vergisi Kanunu: Madde 8, 13, Mükerrer 14, 21, 40, Geçici 32

  Sirkülerler
 • Katma Değer Vergisi Sirküleri/5
 • Vergi Usul Kanunu Sirkuleri/8, 9, 14, 17
Yayınlarımız
Özel hesap Dönemine tabi mükelleflerin sıklıkla karşılaştığı Vergi Mevzuatımızda belirtilen özellikli uygulamalar bu kitapçıkta toplanılmış bulunmaktadır.

Bu yayınımızı aşağıdaki linke tıklayarak .pdf formatındaki elektronik kopyasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Özel Hesap Dönemi Vergi UygulamalarıSunumlarımız

Bültenlerimiz
Eğitimlerimiz
 • 30.3.2004 : Özel Hesap Dönemine İlişkin Sorunlar ve Çözümler
 • 20.3.2003: Özel Hesap Dönemine İlişkin Sorunlar ve Çözümler
Sorumlu Yöneticilerimiz
 • Zeki Gündüz, Ortak, YMM
 • Nedim Bayraktaroğlu, Kıdemli Müdür, SMMM
İletişim
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler