Vergi Portalı

 
 
07.05.2004 - 2004/122
Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamındaki Devirlerde KDV Avantajı
Maliye Bakanlığı, yayınladığı 13 no.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde kurulan, belirli bir süre işletilen tesislerin işletme süresi sonunda ilgili kuruma devredilmesinin KDV karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.
Bilindiği üzere KDV Kanunun 27/1 inci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu, 27/2 inci maddesinde ise bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücretinin esas alınacağı hükmü yer almaktadır.

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde kurulan ve sözleşme ile öngörülen süre kadar işletilen tesislerin bu süre sonunda ilgili kuruma devredilmesi hususu ise yukarıda açıklanan maddeler kapsamında değerlendirildiğinde emsal bedel üzerinden KDV uygulanması konusunda bazı tereddütlere sebep olmaktadır.

Maliye Bakanlığı yayınlamış olduğu 13 no.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile konuya açıklık getirerek, yap-işlet-devret modelinde süre sonunda tesisin işletici tarafından ilgili kuruma tesliminin KDV'ye tabi olmakla birlikte, teslim karşılığında bir bedel alınmaması ve matrahın da buna göre belirlenmesi KDV Kanunu 27/2 inci maddesi kapsamında "haklı sebeplerle" açıklanabilir olduğundan, emsal bedel uygulamasına gidilmeyeceğini ve katma değer vergisi hesaplanmayacağını belirtmiştir.

13 no.lu KDV Sirküleri'nin tam metnine bu link yardımı ile ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla


Zeki Gündüz
Ortak, Avukat, YMM
Okunma sayısı: 5666  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler