Vergi Portalı

 
 
12.06.2018 - 2018/63
Hurdaya Çıkartılan Araçlarla İlgili ÖTV & MTV Düzenlemeleri Hakkında Genel Tebliğler

Özet:

11 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan;
- 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğde, eski araçların hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında özel tüketim vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş,
- 50 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 7020 sayılı Kanun’la yapılan, hurdaya çıkartılan araçların vergi ve cezalarının terkinine ilişkin hükmün süresinin uzatılmasına ilişkin düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapılmıştır.


11.06.2018 tarihli Resmi Gazetede, 7103 Kanun’un geçici 1. maddesi ile öngörülen, 16 ve daha büyük yaştaki araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında Bakanlar Kurulunca belirlenen tutarda ÖTV indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu hükme istinaden 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu ÖTV indirim tutarları:

- 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlardan

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 TL,

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 TL,

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için 3.000 TL,

- Diğer araçlar için 10.000 TL,

olarak tespit edilmişti.

Tebliğde, ÖTV indirimi uygulamasından yararlanabilecek araçlar ve araç sahipleri, yeni araç alımında terkin edilecek ÖTV tutarları, indirimden yararlanma süresi, araçların ihraç edilmesi, ihraç edilen araçların geri gelmesi, araçların hurdaya çıkartılması, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araç yerine yeni araç alımı, yeni araçla ilgili düzeltme işlemleri, haksız olarak faydalanılması halinde zamanında ödenmeyen ÖTV ile ilgili alıcının sorumluluğuna ilişkin açıklamalar yer almıştır.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 11.06.2018 tarihi itibariyle yapılan açıklamada, ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenlerin, öncelikle her hangi bir notere başvurarak aracın hurdaya çıkartılmasında sakınca bulunmadığına dair bir uygunluk yazısı alacakları, bu yazı ile birlikte büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, MKEK hurda işletmesi müdürlükleri ile ömrünü tamamlamış araç teslim yerleri (ÖTA) veya geçici depolama alanları işletmecilerine araçlarını teslim edebilecekleri belirtilmiştir.

Öte yandan, yine 11.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 50 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 7020 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesindeki 1997 model veya daha eski taşıtların il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilmesi halinde, 31.12.2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezalarının ve 31.12.2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edilmesine ilişkin hükmün 31.12.2019 tarihine kadar uzatılması ve söz konusu araçların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılmasına dair 7103 sayılı Kanun’un 88. maddesiyle yapılan değişiklikle hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Tebliğlerin metinlerine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50)


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 243  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler