Vergi Portalı

 
 
10.04.2018 - 2018/35
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

Özet:

7 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 7103 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Bu çerçevede;
-  Bazı malların G.T.İ.P. numaraları güncellenmiş ve
- İhraç kayıtlı teslimlerde mücbir sebebin varlığına bağlı olarak 3 aylık ek süre verilmesine ilişkin belirleme yapılmıştır.
Tebliğde ayrıca, vergisiz motorin alınabilecek sınır kapıları yeniden listelenmiştir.


07.04.2018 tarihli Resmi Gazetede, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğde yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1. ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğindeki G.T.İ.P. numaralarının güncellenmesi

7103 Sayılı Kanun’la ÖTV eki (I) sayılı listedeki malların G.T.İ.P. numaralarının yenilenmesi nedeniyle, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde yer alan (I) sayılı listedeki malların vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda atıfta bulunulan G.T.İ.P. numaralarının güncellenmesi sağlanmıştır.

2. İhraç kaydıyla teslimlerde 3 aylık ek süre verilmesi

7103 Sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle, ihraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasına benzer şekilde, başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi durumunda vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Tebliğde konuya ilişkin açıklama yapılmış, ihraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre taleplerinin, ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6) bölümünde yapılan açıklamalara göre değerlendirileceği belirtilmiştir.

3. Vergisiz motorin alınabilecek sınır kapıları

Yurtdışına ihraç malı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına vergisiz motorin teslim edilebilecek sınır kapılarını belirleyen 2017/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki liste, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II-C/5.1.) bölümüne eklenmiştir.

Söz konusu liste aşağıdadır.


İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

·ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 287  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler