Vergi Portalı

 
 
04.04.2018 - 2018/33
ÖTV İadesi Risk Analiz Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Sirküler

Özet:

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Sirküleriyle, ÖTV iade iade/mahsup işlemlerinin hızlandırılması ve bu işlemlerin standart uygulamalar haline getirilmesi amacıyla, “ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)” oluşturulmuştur.
Yeni sistemde;
- İade taleplerinde bazı istenen bazı belge ve listeler vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek,
- Sistem tarafından yapılan kontrol ve değerlendirmeler sonucu oluşturulan Rapor dikkate alınarak iade işlemleri yapılacaktır.


1. Yeni Uygulamanın Özeti

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 23 sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirküleriyle, ÖTV iade iade/mahsup işlemlerinin hızlandırılması ve bu işlemlerin standart uygulamalar haline getirilmesi amacıyla, “ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)” oluşturulduğu duyurulmuştur.

Yeni sistemde özetle;

- İade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve kâğıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgeler, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilecek,

- İstenen belgeler, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirtilen süreler içinde ve elektronik ortamda mükellefler tarafından İnternet Vergi Dairesine yüklenecek,

- Sistem tarafından yapılan kontrol ve analizler neticesinde oluşturulan “ÖTV İade Kontrol Raporu” vergi dairesi müdürlüklerinin erişimine sunulacak ve ilgili vergi daireleri bu kontrol raporunu da dikkate alarak iade işlemlerini tamamlayacaklardır.

2. Uygulamasının Başlangıç Tarihi

ÖTVİRA uygulaması, iade hakkı doğuran bazı işlemler için 01.05.2018 tarihinde, bazı işlemler için ise 01.007.2018 tarihinde başlayacaktır. Söz konusu tarihler, talep tarihleri itibariyle geçerlidir. İadenin ilgili olduğu vergilendirme döneminin, uygulama başlangıç tarihlerinden önceki dönemlere ait olması halinde de yeni uygulama yapılacaktır.

Takvim aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



ÖTV İade Hakkı Doğuran İşlem Türü

ÖTV Kanunu’nun İlgili Maddesi

Uygulama Başlangıç Tarihi

2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 1. maddesi kapsamındaki, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri

12/4

01.05.2018

2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 2. maddesi kapsamındaki, (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı cetvelde yer alan malların imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri

12/4

01.05.2018

2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 3. maddesi kapsamındaki, baz yağların ihracata konu edilmiş madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri

12/4

01.05.2018

2014/6881 sayılı Kararname eki Kararın 1. maddesi kapsamındaki, aerosol üretiminde kullanılmış LPG teslimlerinden kaynaklı iade talepleri

12/4

01.07.2018

2013/5595 sayılı Kararname eki Kararın 3. maddesi kapsamındaki, oto biodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinden kaynaklı iade talepleri

12/4

01.07.2018

ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki, ÖTV ödenerek satın alınan malların ihracat teslimlerinden kaynaklı iade talepleri

5/2

01.07.2018


3. Diğer Bazı Hususlar

- Listelerde yer alan fatura, gümrük beyannamesi gibi belgelerin tarih, seri, sıra ve tescil numarası gibi alanlarında kısaltma yapılmayacaktır.

- Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında listelere ayrı ayrı girilecektir.

- Fatura ve benzeri alış belgeleri listelerinin oluşturulmasında, iade işlemine konu malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde imalatta kullanıldığı, ÖTV’ye tabi olan malların imalinde kullanılması halinde ise imal edilen ÖTV’ye tabi malın teslim edildiği (iade talebinde bulunulan) döneme ilişkin listeye bilgi girilecektir.

- Elektronik ortamda gönderilen listeler ayrıca kâğıt ortamında gönderilmeyecektir.

- Yüklenmesi gereken liste ve tablolar İnternet Vergi Dairesi üzerinden onaylanarak gönderilecek, sistem tarafından “ÖTV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı” üretilecek, bu alındı ile iade talebine esas diğer belgeler vergi dairesine ibraz edilecektir.

- Vergi daireleri, iade taleplerini değerlendirerek, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslara göre sonuçlandıracaktır.

- ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği gereğince iade talebinde bulunan mükellefler tarafından belge asılları ya da onaylı örneklerinin vergi dairesine ibrazının zorunlu olduğu durumlarda, iade talebi bu belge asıllarının ya da onaylı örneklerinin vergi dairesine ibrazı ile geçerlilik kazanacaktır.


İlgili Sirküler metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 23


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 516  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler