Vergi Portalı

 
 
03.04.2018 - 2018/14
Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Kanunun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi Hk.

SGK’ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş olmasına rağmen, öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Kanunu’nun 88 inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçları 6183 sayılı kanunun 48/A maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarla taksitlendirilebilecektir.31.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11500 sayılı Kararnamenin eki BKK ’nda:

5510 sayılı Kanunun 88.maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarını, 6183 sayılı AATUHK’nun 48/A maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş, ancak son bir yıl içinde öngörülemeyen nedenlerle bu borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının, bu borçlarının 48.maddedeki tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda taksitlendirilerek ödeyebilmeleri imkânı sağlanmış ve tecil ve taksitlendirmelerde tecil edilecek borç tutarına uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımlandığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları nın basit usulde uygulanması öngörülmüştür.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, uyumlu prim borçluları için “çok zor durum” hali esas alınmış, tecil ve tescil süreleri ve uygulanacak tecil faizinin tespitinde 22 Ocak 2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kriterler esas alınmıştır.

Uyumlu prim borçlusu sayılabilmek için:

Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup, geriye doğru 3 yıla ilişkin prime ilişkin belgelerini süresinde vermiş olmasına rağmen, son 1 yıl içinde borçlarını ödeyememiş olması gerekmektedir.

Prim ve diğer borçların ödenememesine sebep olan öngörülemeyen halin tespiti:

Mali olarak “çok zor durum” halinin belirlenmesi sırasında kullanılacak nakit oranı, likidite oranı ve kaldıraç oranı ile bulunacak bu oranlara göre belirlenecek tecil süreleri ve uygulanacak faizin tespiti ile ilgili olarak ise 2018/11284 sayılı BKK’nda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

Bu açıklamalar uyarınca;

· Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda, likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunacak, bu dereceye göre tecil süresi ve tecil faiz oranı tespit edilecektir.

· Farklı çok zor durum dereceleri için 60 aya kadar tecil süresi ve normal tecil faiz oranının %5’i ile %75’i arasında belirlenen farklı oranlarda tecil faizi oranı uygulanması öngörülmüş ve tecil edilecek gecikme zammının, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanması öngörülmüştür.

BKK’nun bu kararı, 1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayım tarihi olan 31.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Karar metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

2018/11500 sayılı BKK için tıklayınız


Bizi Arayın

Bu duyuru hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.


Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

celal.ozcan@tr.pwc.com


Okunma sayısı: 557  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler