Vergi Portalı

 
 
13.02.2018 - 2018/9
İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Primi Teşvikinde (I) ve (II) Sayılı Listedeki İller İçin Uygulama Süresi Uzatıldı

29/12/2016 tarihli ve 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinin uygulanacağı iller ve uygulama süreleri sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmişti.
- Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar,
- Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar,
- Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar,
Bu defa, 10 Şubat 2017 tarihli ve 30328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11190 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (I) ve (II)  sayılı listedeki yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri için teşvikin yararlanma süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.


Kurulu Kararı ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 20.01.2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Söz konusu Karar ile daha önce Bakanlar Kurulu'nun 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararıyla belirlenmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilave altı puanlık sigorta primi teşvikinin uygulanma süresi (I) sayılı listedeki iller açısından uzatılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararının ekli (I) sayılı listede bulunan illerde faaliyet gösteren işyerleri için teşvikten yararlanma süresinin 31/12/2017 tarihinde sona ermesi kararlaştırılmışken, ekli (I) ve ekli (II) sayılı listeler için bu süre 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; ekli (I) sayılı listede;

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illeri yer alırken,

Ekli (II) sayılı listede;

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat yer almaktadır.

Buna göre;

30/05/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) ve (II) sayılı listede yer alan illerde faaliyet gösterip beş puanlık Hazine indiriminden yararlanan işyerleri 1,4,5,6,13,24,29,30,31,32,33, 34,35,36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalıların tamamından dolayı söz konusu 6 puanlık ilave prim teşvikinden 31/12/2018 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

İlgili karar 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10/02/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

2018/11190 sayılı Karar metnine ulaşmak için tıklayınız.


Bizi Arayın

Bu duyuru hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.


Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

celal.ozcan@tr.pwc.com


Okunma sayısı: 980  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler