Vergi Portalı

 
 
08.01.2018 - 2018/7
Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları

Özet:

1 Ocak 2018 sonrasında uygulanacak memur maaş katsayısının değişmesine bağlı olarak, bu tarihten sonra uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna çocuk zammı tutarları da değişmiştir.

Bu dönemde uygulanacak kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı  5.001,76 liradır.


1. Kıdem Tazminatı Tavanı

25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme”ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait 04.01.2018 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:


Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

Aylık Göstergesi

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,108550

Taban Aylık Katsayısı

1,699121

HESAPLAMA

1.500 x Aylık katsayısı

162,825

8.000 x Aylık katsayısı

868,40

500 x Aylık katsayısı

54,275

1.000 x Taban aylık katsayısı

1.699,121

9.500 x Aylık katsayısı x 2,15

2.217,13375

TOPLAM

5.001,76


2. Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (4) numaralı bendinde yer alan düzenlemeyle;

- Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması,

- Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması,

öngörülmüştür.

Devletçe verilen çocuk zammı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aile yardımı ödeneği” başlıklı 202. maddesinde aile yardımı adı altında düzenlenmiş olup, bu maddede, yardımın çocuklardan her biri için 250 gösterge rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemelere göre, Devlet memurlarına, belirlenen memur maaş katsayısıyla;

- 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500,

- Diğer çocuklar için ise 250,

gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna olmaktadır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, 04.01.2018 tarihli Genelgesiyle, 01.01.2018-30.06.2018 döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0,108550 olarak belirlenmiştir. Bu veri çerçevesinde 2018 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:


Hesap şekli

Tutar (TL)

0-6 yaş grubu için

500 x Aylık katsayı

54,28 TL

Diğer çocuklar için

250 x Aylık katsayı

27,14 TL


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 1267  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler