Vergi Portalı

 
 
22.12.2017 - 2017/15
Elektronik İrsaliye, Elektronik Müstahsil Makbuzu ve Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulamalarına İlişkin VUK Tebliği

Özet:

Elektronik İrsaliye, Elektronik Müstahsil Makbuzu ve Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulamalarına İlişkin 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı


17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile; elektronik irsaliye (e-irsaliye), elektronik müstahsil makbuzu (e-müstahsil makbuzu) ve elektronik serbest meslek makbuzlarının (e-serbest meslek makbuzu) elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tebliğ’de anılan uygulamalarla ilgili olarak yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:

- Uygulamalardan yararlanma yöntemleri ve başvuru esasları ile değerlendirme ve izin

- Özel entegratörlük hizmeti verenler açısından değerlendirme belgelerde bulunması gereken bilgiler ile muhafaza ve ibraz yükümlülüğü

- Belgelerin düzenlenmesi ve teslim ve iletimi ile belgelerde yer alan bilgilerin raporlanması

- Diğer hususlar

Uygulamalara Dahil Olma:

Tebliğ’e konu olan uygulamalar (e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbusu) zorunlu olmayıp, aşağıdaki mükellefler istedikleri takdirde belirtilen tarihlerden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir:

e-irsaliye uygulaması:

a) e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

b) Tebliğ’de açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan,

c) Tebliğ’de belirtilen şekilde e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan,

mükellefler, istemeleri halinde 1.1.2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

e-müstahsil makbuzu uygulaması:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1.1.2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

Tebliğ’de ayrıca, uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmadığı açıklanmıştır.

e-serbest meslek makbuzu:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1.1.2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.


Söz konusu Genel Tebliğin metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 487)


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.


Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

recep.biyik@pwc.com

 


Okunma sayısı: 1317  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler