Vergi Portalı

 
 
06.12.2017 - 2017/83
Asgari Ücretin Vergilemesiyle İlgili Genel Tebliğ

Özet:

Asgari ücretin gelir vergisinde meydana gelecek azalmanın, asgari geçim indiriminde yapılacak artışla telafisini öngören 7061 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemenin uygulamasına ilişkin Tebliğ 06.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Asgari ücretle çalışan ücretlilerin gelir vergisi matrahı, Eylül ayından itibaren gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine girmiştir.

Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin tarifeye bağlı olarak artması nedeniyle, asgari ücretin net tutarının 1.404,06 liranın altına düşmesinin önlenmesi amacıyla yapılan düzenleme 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun’la, bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınarak, vergi artışı nedeniyle net ücreti 1.404,06 liranın altına düşecek olan ücretlilerin, elde edecekleri net ücretleri bu tutara ulaşacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmıştır.

İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, Eylül-Aralık 2017 aylarına ilişkin net ücretleri, uygulanan gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.404,06 liranın altına düşen ücretliler yararlanacaktır. Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri bu tutarın altına düşmeyenler, uygulamadan yararlanamayacaktır.

Yapılan düzenlemenin uygulamasına ilişkin açıklamalar 06.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 299 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Tebliğde yapılan açıklamalara göre;

- Gelir vergisi tarifesi nedeniyle 2017 yılı Eylül - Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 liranın altına düşen çalışanların ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.404,06 liraya tamamlanacak,

- Sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret olan 1.404,06 lira ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek,

- Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacak,

- 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına ait Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle mahsup edilecek, mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde kalan bu tutar, daha sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde mahsup edilecek, söz konusu dönemlere ait muhtasar beyannameler için bu nedenle düzeltme yapılmayacak,

- Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

Yayımlanan Tebliğde konuyla ilgili üç örneğe yer verilerek konu açıklanmıştır.


İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,


Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 1865  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler