Vergi Portalı

 
 
06.08.2013 - 2013/70 - İçerik: e-Fatura
e-Arşiv Uygulaması ile ilgili Yeni Tebliğ Taslağı
Gelir İdaresi Başkanlığınca, e-Arşiv Uygulaması Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır. Son tüketiciye elektronik posta formatında fatura gönderilmesi ve çıktı alınmaması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi planlanmaktadır.


Bilindiği üzere e-Fatura uygulaması ile uygulamaya kayıtlı mükelleflerin birbirlerine elektronik fatura düzenlemesine imkan tanınmış ve belirli mükellef gruplarına da bu konuda zorunluluk getirilmişti.

Son başvuru tarihinin 1 Eylül 2013 olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Aşağıdaki yazımızın konusu ile yeni bir uygulama ilgilidir.

Yakın gelecekte fatura düzenleme uygulamalarını önemli ölçüde değiştirecek diğer bir uygulamanın hayata geçmesi planlanmaktadır.

5 Ağustos 2013 tarihinde efatura.gov.tr adresinde de yayımlanan Elektronik Arşiv uygulamasına ilişkin Tebliğ Taslağı ile;

a - Elektronik Fatura Uygulamasına kayıtlı olan veya olmayan vergi mükelleflerine

b - Vergi mükellefi olmayan kişilere (gerçek kişi-son tüketici müşterilere)

elektronik ortamda fatura oluşturulması, arşivlenmesi ve gönderilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması tasarlandığı görülmektedir.

e-Arşiv Uygulaması Nedir?

Bu uygulama; kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan bir uygulamadır. Taslak Tebliğe göre e-arşiv uygulamasını kullanmaya izin almış bir mükellef;

- mevcut "e-Fatura Uygulamasına" kayıtlı ise ve yine mevcut e-fatura uygulamasına kayıtlı bir mükellefe fatura kesiyor ise e-fatura uygulaması üzerinden elektronik fatura kesmek zorundadır.

- mevcut "e-Fatura Uygulamasına" kayıtlı olmayan bir mükellefe fatura kesiyorsa bu faturayı e-arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturacak, bu faturayı basacak (çıktısını alacak ), bu faturayı fiziken müşteriye teslim edecek, ikinci nüshalarını ise basmayarak doğrudan elektronik olarak arşivleyecektir.

- firma mükellef olmayan gerçek kişiye fatura keserken müşterilerinin talebi doğrultusunda faturayı elektronik ortamda iletmeye veya müşteri isterse kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunda olacaklardır.

Özetle, en önemli yenilik, taslak tebliğe göre firmalar eğer e-arşiv uygulaması iznini alırlarsa, gerçek kişilere fatura keserken kağıt çıktı almak zorunda olmayacak, müşterinin kabul etmesi durumunda fatura e-mailya da mesaj olarak gönderilebilecektir. Firmalar başka bir firmaya fatura keserken ise isterse faturanın aslını kendi sisteminde yaratıp yine kendi sisteminde basıp (çıktısını alıp) diğer nüshaları hiç basmadan elektronik olarak saklamaya yetkili olacaktır. Hatırlatmak isteriz ki çok kapsamlı ve detaylı olan bu taslakta değişiklikler olması muhtemeldir ve bu yazımızda tarafımızca mümkün olan en kısa özet dikkatinize sunulmaya çalışılmıştır.

Fatura Düzenleme Dünyasında Değişiklikler

Taslak Tebliğ incelendiğinde görüleceği üzere söz konusu uygulama ticari hayatımızda ve özellikle tüketicinin alış veriş süreçlerinde belge düzeni açısından önemli değişikliklere yol açacaktır. Firmalar izin alarak bu uygulamadan yararlanabilecek ve buna bağlı olarak faturalaşma konusunda maliyet avantajı ve diğer pratik kolaylıklardan yararlanabileceklerdir.

E-arşiv Tebliği Taslağının özellikle perakende sektöründe çalışan firmalar, gerçek kişilere (son tüketiciye) çok sayıda fatura düzenleyen firmalar ve internet üzerinden satış yapan firmalar tarafından detaylı şekilde incelenmesi yararlı olacaktır.

Mevzuata Uyum

Diğer yandan kapsamlı bir uygulamayı barındıran bu uygulamanın teknik detaylarının doğru şekilde dizayn edilmesi, başvuruların doğru şekilde yapılması ve uygulamanın Vergi Usul Kanunu ve ilgili Tebliğe uygun şekilde kullanılması firmanızın mevzuata etkin şekilde uymasını kesinleştirmek adına önem arz edecektir.

Zorunluluk (Önemli):

Asıl olarak izin alan mükelleflerin yararlanması düşünülen bu ve benzeri uygulamalar vergi otoritesinin Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Planı ve benzeri planlar-politikalar kapsamında belirli sektör grupları için zorunlu hale getirilebilmektedir. Nitekim bahsi geçen yeni Tebliğ Taslağına göre İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan firmalara 1/1/2015 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirileceği açıklanmaktadır. Dolayısıyla internet üzerinden satış yapan firmaların bu Tebliğ taslağını ve sonrasında yayımlanacak nihai Tebliği yakından takip etmezi önem arz etmektedir.

Önerilerimiz:

- Firmaların ilgili birimlerinin aşağıdaki linkte yayımlanan Tebliğ Taslağını incelemesi ve firmanız açısından yorumlaması yararlı olacaktır. (http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/earsiv_tebtaslak.htm )

- Firmalar mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 23.8.2013 tarihine kadar earsiv@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebileceklerdir.

- Firmaların E-Fatura ve e-defter projelerini yürütürken diğer yandan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz, mobil eft-pos cihazı gibi uygulamaları ve yeni yayımlanmış bulunan söz konusu e-arşiv tebliğ taslağını birbirlerinin devamı ve ilintili uygulamaları şeklinde düşünerek etraflı bir bakış açısıyla sistemlerinizi kurması yararlı olacaktır. Nitekim bu ve gelecekte gündeme gelecek uygulamalara kapsamlı şekilde bakmadan dizayn edilen projeler maalesef sonrasında tekrar düzeltme ihtiyacı doğurmakta ve hem para hem zaman kaybına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu hususlarda diğer firmaların uyguladıkları çözümlerini değerlendirmek, sektör kuruluşları bünyesinde konuları tartışmak (sektörel dernekler ve kuruluşlar) ve konu hakkında uzman danışmanlardan görüş almak firmalar için yararlı olacaktır. PwC olarak uzman ekibimiz ile bu süreçlerde destek olmaktan mutluluk duyarız.

PwC Olarak Desteğimiz

Vergi mevzuatı uzmanlığı kökenli ekibimiz son 2 yıldır e-fatura özelinde yürüttüğü danışmanlık projelerinde olduğu gibi e-arşiv konusunda da aktif rol oynayacaktır. Firmaları gelişmelerden haberdar etmek arzusundayız. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde e-Arşiv uygulaması ile ilgili olarak firmalara bilgi desteği ve danışmanlık vermekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMMOkunma sayısı: 5135  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler