Vergi Portalı

 
 
17.04.2007 - 2007/044
Yeni beyanname verme ve ödeme süreleri hakkında VUK Genel Tebliği yayımlandı
371 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile 5615 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeniden belirlenen beyanname verme sürelerine ilişkin olarak yapılan açıklamalar bu bültenin konusunu oluşturmaktadır.

 

Bilindiği üzere, 4 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesi ile beyanname verme süreleri (1) yeniden belirlenmiştir.

Bu değişikliklere yönelik olarak 17.04.2007 tarih ve 26496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 371 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 5615 Sayılı Kanunla yeniden belirlenen beyanname süreleri ve Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Buna göre, yeniden belirlenen beyannameler ve bunlara ilişkin süreleri gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

Beyanname adı

Beyanname verme tarihi

Son ödeme tarihi

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

15 Mart

25 Mart

31 Mart (1.Taksit)

31 Temmuz (2. Taksit)

Geçici Vergi Beyannamesi (1.Dönem)

10 Mayıs

14 Mayıs

17 Mayıs

Geçici Vergi Beyannamesi (2.Dönem)

10 Ağustos

14 Ağustos

17 Ağustos

Geçici Vergi Beyannamesi (3.Dönem)

10 Kasım

14 Kasım

17 Kas

Geçici Vergi Beyannamesi (4.Dönem)

10 Şubat

14 Şubat

17 Şubat

Aylık Muhtasar Beyanname

İzleyen ayın 20. günü akşamı

İzleyen ayın 23. günü akşamı

Beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamı

3 Aylık Muhtasar Beyanname

Ocak - Nisan - Temmuz ve Ekim aylarının 20. günü akşamına kadar

Ocak - Nisan - Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü akşamına kadar

Beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamı

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar

Beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamı

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Basit Usul)

15 Şubat günü akşamına kadar

25 Şubat günü akşamına kadar

1.Taksit, Şubat ayı sonuna kadar

2 Taksit, Haziran ayı sonuna kadar


5615 sayılı Kanunla beyanname verme sürelerine ilişkin yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi 4 Nisan 2007’dir. Bu nedenle Mart 2007 döneminden itibaren verilecek beyannamelerde yeni tarihler esas alınmalıdır.

371 seri numaralı VUK Genel Tebliği’nde ayrıca mükellef olmayan kişilerin satın aldıkları mallar ve hizmetler için belge almadıklarının tespiti halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası, bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul ve Danıştay nezdinde temyiz yoluna gidilmesi konularında da açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu VUK Genel Tebliğinin tam metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zeki Gündüz
Avukat, Ortak, YMM
 
 


(1) Yeni beyan sürelerinin ödeme sürelerini etkilemediği hususuna dikkat edilmelidir.
 
 
Okunma sayısı: 22667  
Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi-371.pdf
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler